Privatizace bytů od Rádce nemovitostí

Služby Rádce nemovitostí při privatizaci bytů a bytových domů v Praze

Naše služby v rámci prodeje bytů či bytových domů do osobního vlastnictví vychází jednoznačně ze skutečných potřeb obyvatel jednotlivých městských částí. Pomáháme se založením bytového družstva či společenství vlastníků byt. jednotek a přípravou jeho stanov v souladu s pravidly dané městské části. Zajišťujeme součinnost s odhadci nemovitostí. Umíme vyjednat nejlepší variantu financování privatizace Vašeho domu.

Více o službách»

Vysněný domek kousek za městem

Každý z nás má svoji představu o bydlení a spousta z nás má představu o bydlení v domku kousek za městem.Odejít z města na "venkov" je jistě závažné rozhodnutí. Na co všechno bychom měli myslet, pokud takovéto rozhodnutí učiníme?

Celý článek »

Revoluce v hypotékách

MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT ÚROKOVOU SAZBU VE VÝŠI OD 1,79% .P.A.

Pospěšte si, nabídka je časově omezena pro prvních 1.000 zákazníků.

+ Nejsou účovány měsíční poplatky spojené se správou úvěru

+ Neúčtuje se poplatek za ocenění při refinancování, pokud se sjedná jednorázové pojištění schopnosti splácet

+ Neúčtuje se poplatek za poskytnutí úvěru při refinancování

Pro 3letý FIX a FLOAT je nabízena stejná úroková sazba od OD 1,79% P.A

Kontaktujete nás »

Rádce nemovitostí pomáhá Pražanům při privatizaci bytů a domů

Hl. město Praha již řadu let privatizuje svůj bytový fond skrze úřady jednotlivých městských částí dle individuálně nastavených pravidel a postupů prodeje. Jedná se o poměrněkomplexní proces přeměny formy vlastnictví bydlení v hlavním městě a dotýká se přímo i nepřímo většiny nás, Pražanů.

Celý článek »

Refinancování chytře a s Rádcem

Vycházíme z našich zkušeností s refinancováním a nechceme tak tímto textem nahrazovat či duplikovat ostatní, složité a „zaručené“ manuály jak „nejlépe refinancovat“. Rádi bychom Vám poskytly stručný a jasný souhrn podstatných náležitostí k refinancování.

Celý článek »

Celkový trend v úrokových sazbách hypotečních úvěrů

V letošním létě pokračoval mírný růst úrokových sazeb. Nebyl sice nijak výrazný, ale přesto byla překonána hranice 3,00%. Podle názoru odborníků bude růst úrokových sazeb i nadále pokračovat.

Celý článek »

Rekonstrukce v panelovém domě

Jedním z nejdůležitějších předpokladů provádění úprav v panelových domech je dbát na správnou statiku nosných zdí. Mnoho uživatelů bytů však tuto úpravu provádí načerno a tudíž neodborně. V případě neodborně prováděných prací, může mít taková činnost až fatální následky.

Celý článek »

Pozor na přílišné zateplení Vašeho domu

Podle názoru stavebních odborníků , může přílišné zateplení domu přivodit zvýšení rakovinotvorných škodlivých látek v ovzduší a to zejména nebezpečného radonu. Proto máme v našem týmu inspektora, který je schopen určit přesnou koncentraci radonu v bytě či domě.

Celý článek »